Вестник " ВЯРА "

Идеята на "ВЯРА"

  Ние, хората с различни здравословни проблеми и увреждания от Община Плевен, живеем много задружно и сплотено, като споделяме помежду си общите проблеми. Винаги сме се старали да вникваме в тях, да си даваме съвети, кураж, да споделяме болка и радости. Много сме мислили по въпросите за хората в неравностойно положение, за това дали те удовлетворяват своите житейски потребности, особено духовните. Това ни накара, група съмишленици да започнем с реализирането на една наша обща идея. Нужна бе на всички нас трибуна за отразяване на изявите ни. Така се роди и вестникът.
  Първи брой на вестник " Вяра " излезе през януари 2005г., като регионален месечник, който отразява живота и проблемите на хората с увреждания, събитията свързани с тях, предоставя разнообразна правна и социална информация, полезни съвети, любими и интересни четива и други. От неговата трибуна плевенските инвалиди и възрастни хора могат да научават за участията на своите познати и приятели в различни фестивали, концерти, спортни състезания, открити форуми, както в Плевен, така и в национален мащаб. За всички, това е една голяма радост и удовлетворение, за това че са полезни за самите себе си, приятелите и близките си. Защо регионален? Много се пише по въпросите за хората с увреждания в националните медии, но някак недостатъчно затова в отделните общини. С публикуването на материали за тях искаме да се види отблизо живота на хората с увреждания от Плевен, техните болки и радости, очаквания и надежди. Защо вяра? Ще отговорим с тези стихове :
     Животът тъжна участ ни отрежда,
     Но пазим в себе си една надежда,
     Крепи ни ВЯРАТА едничка, 
     че равни сме пред бога всички.
  щастливи сме, че можем да издаваме вестника, благодарение на финансовата подкрепа на Сдружение " Здраве за всички". Благодарни сме за проявеното разбиране, съпричастност и отзивчивост на спонсора осигуряващ финансирането на вестника.
  Винаги сме се радвали на отзивите и благодарностите на хората с увреждания, наши читатели, на тяхното сътрудничество. Много активни дописници през годините са Николинка Димитрова, Гена Дочева, Мариана Пироева, Върбан Мончев, Надка Павлова, Димитрина Каракирова, Величка Драганова, Веселина Вълчинкова, Рени Шопова, Галина Тончева и др. Така с подкрепата Ви и в бъдеще бихме могли да подобрим и обогатим взаимно вестник “Вяра”. В годините той се превърна в желано, търсено и необходимо четиво. Вестникът, благодарение на спонсора може да бъде прочетен и в ИНТЕРНЕТ на адрес даден по долу.

Нашият спонсор

Накратко за спонсора на вестника, сдружение " Здраве за всички ". Мисията му е КОМПЛЕКСНОТО ОБСЛУЖВАНЕ на хората с увреждания с Технически Помощни Средства /ТПС/,
Безплатно, по реда на Наредба № 2 на МТСП.
Регистрацията му е на 10 юли 1996 г.
Дейности:
-Една от основните дейности на сдружение”Здраве за всички” е да обслужва безплатно хората с увреждания с Технически помощни средства /ТПС/ по наредба №2 на МТСП;
-здравна просвета и профилактика;
-пропагандиране на здравословен начин на живот;
-привличане на общественото мнение и отговорните държавни институции към най-актуалните и социално-значими здравни проблеми;
-защита на околната среда;
-утвърждаване и пропагандиране на стратегия за поддържане и повишаване на качеството на живот;
-формиране на диференциран подход към обществени групи с влошен здравен статус;
-разработване на проекти в областта на здравното обслужване.
За контакти:
телефон:++359 64 801-706
Факс:++359 64 844-992
Централен офис: гр. Плевен, ул. " Гео Милев" № 7
Email връзки:
Мениджър: dr_kyuchukov@abv.bg
Продажби: office@zdrave-za-vsicki.com

Последно издадени броеве

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Всички броеве