Вестник 'ВЯРА'

От много години ние хората с различни здравословни проблеми от Община Плевен живеем и контактуваме помежду си. Винаги сме се старали да вникваме в тях, да си даваме по един или друг начин съвети кураж, , да споделяме болка и радости. Много сме мислили по въпросите за хората в неравностойно положение, за това дали те удовлетворяват своите духовни потребности. Това ни накара да започнем с реализацията на една наша идея. Нужна бе трибуна за изява на тези хора. Така се роди вестника.
Първи брой на вестник " Вяра ", излезе през януари 2005г., като регионален месечник, който отразява живота и проблемите на хората с увреждания, събитията свързани с тях, предоставя разнообразна информация, полезни съвети, любими четива и други. Защо регионален? Много се пише по въпроса за хората с увреждания в национален мащаб, а някак недостатъчно затова по общини. С публикуването на материали за тях сме се старали да се обсъдят по-отблизо живота на хората с увреждания от Плевен, техните болки и радости, очаквания и надежди. Защо вяра? Ще отговорим с един куплет:
Животът тъжна участ ни отрежда,
Но пазим в себе си една надежда,
Крепи ни вярата едничка,
че равни сме пред бога всички.
щастливи сме, че можем да издаваме вестника, благодарение на финансовата подкрепа на Сдружение " Здраве за всички". Благодарни сме за проявеното разбиране и отзивчивост на спонсора.
Винаги сме се радвали на отзивите и благодарностите на хората с увреждания, наши читатели, на тяхното сътрудничество. Много активни, като дописници през тези години са Николинка Димитрова, Гена Дочева, Мариана Пироева, Върбан Мончев, Надка Павлова, Димитрина Каракирова, Величка Драганова, Веселина Вълчинкова, Райна Шопова, Галина Тончева и др. Така с подкрепата Ви и в бъдеще бихме могли да подобрим и обогатим взаимно вестник “Вяра”. В годините той се превърна в желано, търсено и необходимо четиво. Вестникът, благодарение на спонсора може да бъде прочетен и в ИНТЕРНЕТ на адрес даден по долу.

Съставителите

Накратко за спонсора на вестника, сдружение " Здраве за всички "
Мисията му е КОМПЛЕКСНОТО ОБСЛУЖВАНЕ на хората с увреждания с Технически Помощни Средства /ТПС/, Безплатно, по реда на Наредба № 2 на МТСП.
Регистрацията му е на 10 юли 1996 г.
Дейности:
-Една от основните дейности на сдружение”Здраве за всички” е да обслужва безплатно хората с увреждания с Технически помощни средства /ТПС/ по наредба №2 на МТСП;
-здравна просвета и профилактика;
-пропагандиране на здравословен начин на живот;
-привличане на общественото мнение и отговорните държавни институции към най-актуалните и социално-значими здравни проблеми;
-защита на околната среда;
-утвърждаване и пропагандиране на стратегия за поддържане и повишаване на качеството на живот;
-формиране на диференциран подход към обществени групи с влошен здравен статус;
-разработване на проекти в областта на здравното обслужване.
За контакти:
телефон:++359 64 801-706
Факс:++359 64 844-992
Централен офис: гр. Плевен, ул. " Гео Милев" № 7
Email връзки:
Менажер: dr_kyuchukov@abv.bg
Продажби: office@zdrave-za-vsicki.com


'ВЯРА' в ИНТЕРНЕТ


Прочетете вестник "ВяРА" оттук